उद्देश्य तथा लक्ष्य

केन्द्रको उद्देश्य :

 • समुदायका सबै मानिसहरुलाई उनिहरुको आवश्यकता अनुसार आधारभुत शिक्षा तथा निरनतर शिक्षा प्रदान गर्ने ।
 • समुदायमा भएका लक्षितवर्गहरु (द्वन्द विस्थापित,जनजाती, दलित, न्यून स्तर अथवा अवसरबाट बञ्चित समुह र व्यक्ति) को कल्याण एवम् प्रगतीको लागी समर्पणको भावनाले संस्थागत रुपमा काम गर्ने ।
 • समुदायका लक्षित व्यक्तिहरुलाई सिपमुलक तालिम, आयआर्जन तथा जीवन उपयोगी तालिम, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, साक्षरता अभियान सम्बन्धि कार्य सञ्चालन गर्ने ।
 • सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट सहयोग लिई स्थानिय स्रोत र साधनको परिचालन गरि समुदायको जिवनस्तर बृद्धि गर्न सीपमुलक परियोजना सञ्चालन गर्ने ।
 • कृषि उत्पादनमा बृद्धि ल्याउन तालीम दिएर समुदायका लक्षित कृषकहरुलाई जागरुक गराउने ।
 • स्वच्छ सफा वातावरणको संरक्षण गर्नको लागी कार्यक्रमहरु समुदायमा सञ्चालन गर्ने ।
 • बचत तथा ऋण समुह परिचालन एवम् आय आर्जन सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
 • गाउँ या शहरका जनता र विकास सम्बन्धि संस्थाहरुबिच समन्वयकर्ताको रुपमा कार्य गर्ने ।

 

केन्द्रको कार्यहरु :

 

 • साक्षरता कक्षा, निरन्तर शिक्षाको साक्षरोत्तर, निरन्तर, सीपमुलक शिक्षा सञ्चालन गर्ने ।
 • बचत तथा ऋण र आयमुलक कार्यक्रम सञ्चालन ।
 • सहकारीतामा आधारित साझेदारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन ।
 • पुस्तकालय व्यवस्थापन सञ्चालन ।
 • ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, कला, संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धन सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन ।
 • मानवीय स्रोत विकास सम्बन्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन ।
 • सरकारी संस्थाहरु, विद्यालयहरु जिम्मा लिई सञ्चालन ।
 • सूचना सम्बन्धि कार्यक्रमहरु (रेडियो, टेलिफोन, टेलिभिजन) आदिका माध्यमबाट जनचेतना फैलाउने, सेवा प्रवाह गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन) तर स्विकृती लिनुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको स्विकृती लिएर मात्र गर्नुपर्नेछ ।
 • स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
 • स्थानिय प्रदर्शनीहरु साथै स्थलगत अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
 • कानूनी साक्षरता शिक्षा सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन ।
 • खेलकुद, साँस्कृतीक कार्यक्रमहरु सञ्चालन ।
 • समुदायको आवश्यकतामा आधारित सेवामुलक कार्यहरु सञ्चालन गर्ने आदि ।

 

Because the original gucci replica intention is to create a handbags replica, when choosing replica handbags fabric, replcia watches uk chooses to avoid the delicate and rolex replica .